על קדושתה התמוהה של הערבות הבנקאית במכרזים

הערבות הבנקאית אינה לבו של המכרז, וכל תכליתה הוא להגביר את רצינותן של ההצעות (עו”ד יצחק יערי, דה-מרקר, 09.08.2012)

לכתבה המלאה