בשעה טובה, במשקל משמעותי

הקמת גוף הביקורת על התביעה בישראל היא צעד ראשון וחשוב לכינונה של ביקורת אפקטיבית ובונה. יש לקוות כי הנוף החדש יביא לשיפור בעבודתם של גופי התביעה כולם, ובה בעת ישמור על עצמאות פועלם של הפרקליטים.

(עו”ד ז’ק חן, עו”ד נעה פירר, עורך הדין, גיליון 22, ינ’ 14)

 

קישור לגיליון המלא